Evaluarea satisfacției părinților, privind îmbunătăţirea calității procesului instructiv-educativ pentru elevii anului III de studii, specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical

Astăzi, în cadrul Consiliul de administrație, au fost prezentate rezultatele chestionării parinților, vizând calitatea procesului instructiv-educativ oferit elevilor anului III de studii, specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical. În premieră, la ședința Consiliului de administrație, au fost invitați 10 părinți, penru a oferi acestora posibilitatea de a participa în dezbateri publice, de a face schimb de opinii în cadrul consiliilor de diferit nivel.