Evoluția consumului de alcool în epoca contemporană

În cadrul Conferinței a VII-a Națională cu participare Internațională a elevilor din colegiile de medicină Aspecte multidimensionale ale calității vieții pacientului geriatric prin promovarea activității de cercetare a specialiștilor medicali cu studii medii postsecunadre și postsecundare nonterțiare, 18 noiembrie 2016, membrii Cercului de Istorie  Ecoul Timpurilor au participat cu articolul Evoluția consumului de alcool în epoca contemporană în a doua jumătate a sec. XX-lea – încep. sec. XXI-lea la diverse categorii de vărstă.Membrul cercului ştiinţifico-practic studenţesc 2015-2017, grupa 24, calificarea Asistent medical, specialitatea Medicină generală Maria Sorocean a prezentat în plen tematica studiată, menționând evoluția consumului de alcool la diverse categorii de vârstă.Experienţa mondială arată că eradicarea culturii consumului de alcool este o sarcină greu de realizat, însă membrii cercului științifico-practic studențesc de istorie propun un șir de recomandări: adoptarea unui program naţional de combatere şi prevenire a consumului de alcool, care să prevadă nişte ţinte concrete de reducere a consumului şi să informeze regulat publicul despre situaţie, profilaxia, informarea şi educaţia tineretului despre daunele cauzate de consumul excesiv de alcool, informarea adecvată a părinţilor despre daunele pe care le are consumul timpuriu al alcoolului asupra formării adolescentului, interzicerea comercializării băuturilor alcoolice în apropierea instituţiilor de învăţământ de toate nivelurile.Membrul cercului ştiinţifico-practic studenţesc 2015-2017, grupa 22, calificarea Asistent medical, specialitatea Medicină generală Maricica Mistreț a participat la discuții în panel.Activitatea Conferinței a VII-a Națională cu participare Internațională a elevilor din colegiile de medicină a continuat și în secțiuni, una din ele a fost monitorizată de d-na Veronica Guja, conducătorul cercului de Istorie Ecoul Timpurilor, în care au fost audiate cinci rapoarte ale oaspeților din Bălți, Ungheni, Orhei și Cahul.