Evoluția învățămîntului din epoca antică la cea contemporană.

Membrii cercului științifico-practic studențesc de itorie Ecoul Timpurilor au realizat un studiu aprofundat privind Evoluția  învățămîntului din epoca antică la cea contemporană. Au fost aduse dovezi privind evoluția învățămîntului la toate civilizațiile antichității: egiptenii, mesopotamienii, indienii, chinezii, grecii, romanii și geto-dacii.Epoca medievală s-a manifestat prin evoluția femeilor cărturare din Bizanț, apariția nivelelor de învățămînt: trivium și quadrivium. Epoca modernă și contemporană la fel au fost perioade semnificative, prin care învățămîntul devine obligatoriu.S-a constatat faptul că educația este o cultură a caracterului, singura care-i distinge pe oameni, este o artă, care face să treacă conștientul  în subconștient, este un fapt al școlii, al unei virtuți, pe care o porți cu tine.