Examenul de calificare în învățământul profesional medical – demonstrarea finalităților educaționale a formabililor.

INTRUNIREA  METODICĂ  REPUBLICANĂ  A   DIRECTORILOR ȘI DIRECTORILOR ADJUNCȚI  DIN COLEGIILE  DE MEDICINĂ.Genericul: Examenul de calificare în învățământul profesional medical – demonstrarea finalităților educaționale a formabililor.