Exercițiu de evacuare, 2023

În perioada 05-06.06.202023, în conformitate cu prevederile Legei nr.271 din 09.11.1994 al Republicii Moldova „Cu privire la Protecţia Civilă” în scopul prevenirii şi lichidării urmărilor situaţiilor excepţionale, protecţiei populaţiei, valorilor materiale şi a mediului înconjurător în cazul apariţiei avariilor şi catastrofelor, incendiilor de mari proporţii, epidemiilor, epizootiilor, epifitotiilor şi altor situaţii excepţionale, în căminul nr.1,3,4 al CEMF „Raisa Pacalo” au fost realizate exerciții practice de evacuare a locatarilor căminelor, fiind imitată sitauția de incendiu.