Exercițiul practic – pericol de cutremur/de incendiu, 2019

La data de 26.04.2018, în conformitate cu prevederile Legei nr.271 din 09.11.1994 al Republicii Moldova „Cu privire la Protecţia Civilă” în scopul prevenirii şi lichidării urmărilor situaţiilor excepţionale, protecţie populaţiei, valorilor materiale şi a mediului înconjurător în cazul apariţiei avariilor şi catastrofelor, incendiilor de mari proporţii, epidemiilor, epizootiilor, epifitotiilor şi altor situaţii excepţionale, în căminul nr.1,,3, 4 al CEMF „Raisa Pacalo” au fost realizat exerciții practice de evacuare a locatarilor căminilui, fiind imitată sitauția de incendiu.