Familia-celula societății

În cadrul Zilelor catedrei Discipline socioumane, la data de 25 octombrie 2019 s-a realizat masa rotundă cu genericul „Familia-celula societății”, organizată de șef catedră Diriginți Șchiopu Liudmila, profesorii Guja Veronica și Coșcodan Lucia.În cadrul activității membrii cercurilor științifice-practice studențești „Ecoul Timpurilor” și „Limbi Moderne” au prezentat un recital de poezii proprii și în limba franceză, postere, pliante informative, arborele genealogic și interviu în limba franceză.