Festivalul Internaţional „Венок дружбы”

Festivalul Internaţional  „Венок дружбы”

      Romaniţa este ansamblu de cîntec şi dans popular al Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”, colectiv artistic care cercetează, valorifică şi promovează patrimoniul cultural, folclorul autentic muzical-coregrafic, obiceiurile şi tradiţiile populare, costumul popular, corespunzător vetrei folclorice pe care o reprezintă. Ansamblul etnofolcloric de cîntec popular Romaniţa este ghidat de conducătorul artistic Mihai Siminică. Prin munca asiduă ansamblul Romaniţa a reuşit să împresioneze de fiecare dată, devenind premiant şi laureat a numeroaselor concursuri.Pentru nivelul artistic interpretativ înalt, valoarea incontestabilă a repertoriului ales cu măiestrie  de conducătorii artistici, pentru spectacolele susţinute, ansamblului etnofolcloric de cântec şi dans popular i s-a conferit onorificul titlu de Colectiv Model.În perioada 02-05.07.2014 ansamblu de cîntec şi dans popular Romaniţa a participat la Festivalul Internaţional de muzică şi dans „Венок дружбы”, care sa desfăşurat în Bobruisc, Republica Belorusia. La festival au participat 25 de colective din 18 ţări.
Pentru păstrarea şi valorificarea bogăţiei cultulare, a valorilor tradiţionale a Moldovei, ce aparţin unui popor plin de creativitate şi talent ansamblul etnofolcloric Romaniţa a fost nomnalizat cu premia „Приз зрительных симпатий”.