Florice Nightingale – fondatoarea nursing-ului modern

La data de 29.11.2018, în cadrul zilelor catedrei a fost organizată o masă rotundă cu subiectul: ,,Florice Nightingale – fondatoarea nursingului modern” în partineriat cu Asociația de Nursing din Republica Moldova.La evenimet au fost invițai Președintele Asociației Nursing RM doamna Elena Stempovscaia, membrii Asociației Nursing, cadrele didactice și manageriale din instituție.
Obiectivele evenimentului:
• Formarea competențelor și abilităților specifice unității de curs Bazele științei nursing, prin implementarea Ghidului lecțiilor practice.
• Aplicarea Protocoalelor/algoritmilor deprinderilor practice în vederea formării competențelor profesionale la elevi.
• Discutarea manoperilor practice din practica asistentului medical, aplicate în instituțiile medicale din Republica Moldova.