Formarea competențelor de dezvoltare personală a elevilor din învățământul profesional medical

Atelierul de lucru al șefilor secții Educație, psihologilor și diriginților grupelor academice din colegiile de medicină, care s-a desfășurat în CEMF „Raisa Pacalo”, cu genericul: Formarea competențelor de dezvoltare personală a elevilor din învățământul profesional medical, a fost axat pe activități care vin să formeze competențe de dezvoltare personală și să înlesnească conștientizarea, imaginea de sine, identitatea personală și cea națională.
Actualitatea subiectului este determinată de implementarea prevederilor Strategiei de dezvoltare „Educația 2030” în scopul „ consolidării rolului educației în dezvoltarea unei culturi a democrației și a drepturilor omului, precum Cadrul de referință al competențelor pentru Cultură, Democrație”, „promovării succesului profesional, social şi al bunăstării psihologice” a elevilor, dezvoltării profesionale și personale a fiecărui beneficiar al sistemului educațional național.
La eveniment au participat reprezentanții a tuturor colegiilor de medicină, demonstrând unificarea procesului de formare a competențelor profesionale și a valorilor general-umane în cadrul învățământului profesional medical.