Formarea competenţelor profesionale la disciplinele chirurgicale

Întrunirea Metodică Republicană a cadrelor didactice de la disciplinele chirurgicale, cu genericul: Formarea competenţelor profesionale la disciplinele chirurgicale prin aplicarea metodelor de simulare în cadrul CESIM.Întrunirea Metodică Republicană a avut un vast program de activitate şi a fost realizată în 2 secţiuni. În prima parte au fost prezentate o serie de comunicări, care au abordat mai multe subiecte din domeniu:
1.Viziuni de realizare a evaluării finale a programelor de formare profesională
2.Simularea didactic-metodică eficientă de formare şi dezvoltare a competenţelor la disciplinele de specialitate
3.Algoritmizarea – componentă metodică în formarea competenţelor profesionale în cadrul disciplinelor chirurgicale în cadrul CESIM
4.Demonstraţia – strategie didactică indispensabilă în formarea competenţelor profesionale la viitorii specialişti medicali
5.Aplicarea simulării în formarea abilităţilor specifice în cadrul lecţiilor practice.
Tot aici a fost realizat şi un training metodic, cu genericul: „Simularea didactică în formarea competenţelor profesionale la disciplinele chirurgicale.În partea a II-a a Întrunirii au fost prezentate lecţii practice demonstrative la disciplinele chirurgicale.