Formarea continuă în psihopedagogia de specialitate (medicală) în învățământ profesional dual

În perioada 18 martie – 31 mai a fost realizat cursul de formare a asistenților medicali instructori în parteneriat cu UIMSP în cadrul Inițiativei de sprijin pentru digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali și a programului de formare a instructorilor în asistență medicală realizată cu sprijinul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) în cadrul cooperării germane și co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC).Cursul Formarea continuă în psihopedagogia de specialitate (medicală) în învățământ profesional dual a fost cu succes desfășurat cu sisținerea UIMSP și CEMF „Raisa Pacalo”. Cursul a inclus 5 module, 270 ore pentru 25 de asistenți medicali din instituțiile medicale din Chișinău, Orhei, Cahul, Bălți și Ungheni. Asistenții medicali, care au susținut cu succes cursul de instruire, sunt implicați în formarea practică a asitenților medicali care își fac studiile în cadrul învățământului dual.