Formarea elevilor în domeniul protecției civile

În  conformitate cu prevederile Legei nr.271 din 09.11.1994 al Republicii Moldova „Cu privire la Protecţia Civilă” în scopul prevenirii şi lichidării urmărilor situaţiilor excepţionale, protecţie populaţiei, valorilor materiale şi a mediului înconjurător în cazul apariţiei avariilor şi catastrofelor, incendiilor de mari proporţii, epidemiilor, epizootiilor, epifitotiilor şi altor situaţii excepţionale, în căminele nr.1,3,4 în perioda 02.-05.04.2018 au fost realizate instructaje teoretico-practice a locatarilor, cu privire la acțiunile în caz de cutremur de pământ și incendiu.