Formarea și dezvoltarea competențelor profesionale

Membrii cercului științifico-practic studențesc de boli interne „Edelweiss” consolidează abilitățile specifice și competențele profesionale în acordarea îngrijirilor terapeutice.