Forumul ETF pentru asigurarea calității în învățământul profesional tehnicCongresul al IV-a al ANRM

Forumul ETF pentru asigurarea calității în învățământul profesional tehnic: vizita colegială. Chișinău, CEMF „Raisa Pacalo”