Implementarea platformelor educaționale de evaluare în cadrul disciplinelor fundamentale

La data de 25.02.2021 în cadrul Întrunirii metodice republicane a cadrelor didactice de la disciplinele fundamentale din colegiile de medicină, profesoara de la disciplina Farmacologia generală, D. Cucta, a realizat webinarul: Implementarea platformelor educaționale de evaluare în cadrul disciplinelor fundamentale– suport al asigurării calității învățării la distanță.În cadrul webinarului au fost elucidate aspecte ale evaluării, instrumentele standard de evaluare, dar și unele instrumente web utilizate în procesul de evaluare în cadrul disciplinelor fundamentale. La fel, a fost demonstrat de către cadrul didactic tipul de realizare a evaluării sumative la disciplina predată în perioada sesiunii de iarnă pe platforma Testmoz, cu specificarea modalității de elaborare a seturilor de itemi, dar și identificarea avantajelor și dezavantajelor utilizării acestei platforme.