Implementarea politicilor din domeniul ocrotirii sănătății

La 21 aprilie 2016 în incinta colegiului a avut loc întîlnirea cadrelor manageriale din colegiile de medicină cu expertul regional în domeniul resurselor umane din sănătate doamna Galina Perfilieva. În cadrul înrevederei în format larg au fost discutate obiectivele și Planul de implementare a Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025, aprobată recent de Ministerul Sănătății RM și direcțiile de politici în acest domeniu al OMS.La eveniment au participat expertul regional al OMS în domeniul resurselor umane din sănătate doamna Galina Perfilieva, reprezenții biroului de țară a OMS, deputatul al Parlamentului RM domnul Boris Golovin, șef Cabinetului Instructuv-Metodic Republican al MS doamna Diana Savca,  directorii și directorii adjuncți din colegiile din țară.