În casa mare a lui Ion Druță.

În data de 21 octombrie 2018, ora 15:30, în sala de festivități a CEMF „Raisa Pacalo” a avut loc un spectacol muzical-artistic cu genericul – În casa mare a lui Ion Druță.
Ion Druță – 90 ani de la naștere, promotor al valorilor naționale, morale și spirituale. Anul Ion Druță, pe care îl traversăm în 2018, nu este decât un segment de timp dintr-o epocă hărăzită a rămâne înscrisă pe răbojul valorilor naționale. Epoca lui Ion Druță, complexă și controversată, este una a contrariilor, constituindu-se din răzvrătire și cenzură, luptă și cedare, victorii și eșecuri, adevăr și minciună, bine și rău, credință și ateism. Pe tot parcursul creației sale, Ion Druță a ilustrat cu măiestrie prin opera sa adevărata frumusețe a sufletului omenesc și spiritualiatatea poporului nostru, întemeiată pe tradiție și creștinism. Scriitorul îndrăgit al moldovenilor a dat dovadă nu numai de talent și de capacitatea de a crea veritabile valori estetice, ci și de multă bărbație, de mult spirit combativ.Opera lui Ion Druță este, în linii mari, o expresie a rezistenței spirituale și morale față a tot ce subminează naționalul, umanul și sacrul. Prozatorul accentuează, cu mândrie, faptul că aparține lumii pe care o înfățișează. Întregul e o formă de existență a lumii rurale, un mod de a fi.