În memoria Gheorghe Năstase – o viață dedicată neamului românesc și științei geografico-istorice.

La 21 decembrie 2020 pe platforma google. zoom s-a desfășurat ședința cercului de Istorie ,,Ecoul Timpurilor” din cadrul CEMF ,,Raisa Pacalo” cu genericul În memoria Gheorghe Năstase – o viață dedicată neamului românesc și științei geografico-istorice. Personalități notorii – membrii Sfatului Țării.  Ședința a fost organizată de către Veronica Guja, conducător al cercului, profesor grad didactic I, împreună cu membrii cercului științific: Stalevschi Loredana, gr. 33, specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea asistent medical; Zlatovcena Elizaveta gr. 21, specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea asistent medical; Ilinițchi Andreea gr. 36 specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea asistent medical; Dobroviceanu Lucia gr. 124, specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea asistent medical; Bordeian Vitalina gr. 26, specialitatea  Îngrijirea bolnavilor, calificarea asistent medical.Activitatea s-a realizat în colaborare cu Societatea de Geografie Gheorghe Năstase filiala R.Moldova, având ca invitați: Serafima Roșcovan profesor universitar I. Ș. E., grad didactic superior, Tatiana Dumitraș șef catedră discipline socioumane, profesor disciplina filosofie și bazele antreprenoriatului, grad didactic II, Ion Moraru profesor disciplina geografie, grad didactic II și grupele academice 124,  21, 36, 42, 54 – specialitatea  Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical.La activitate s-a menționat despre rolul personalităților istorice ce au contribuit la fenomenul care a marcat începutul epocii contemporane Crearea Sfatului Țării, Proclamarea Republicii Democratice Moldoveneștiși Unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918. Eveniment istoric s-a datorat acelor personalități care a contribuit la trezirea conștiinței naționale a basarabenilor prin editarea ziarului Cuvânt Moldovenesc ca: Gheorghe Năstase, Pantelimon Halipa, Vasile Stroescu, Ion Inculeț, Vladimir Bogos – medic desăvârșit. Raportorii, membrii cercului de istorie au descris și argumentat despre studiile, cariera științifică, cariera politică, familia, aportul personalităților în prosperarea culturii românești. Dobroviceanu Lucia a analizat două articole științifice din ziarul Limba română și Observatorul, a propus o recomandare de carte pentru elevi Prezențe basarabene în spiritualiatea românească. În cadrul Congresului I de la Chișinău care a vut loc la data de 20 mai 1917, Georghe Năstase a luat cuvânt, spunând:  „Școala este cel dintâi mijloc de regenerare al moldovenilor. Prin urmare, să se deschidă încă la 1 septembrie școli moldovenești în toate satele și să se introducă în mod obligatoriu alfabetul latinesc”.