Încadrarea copiilor cu autism în instituțiile de învățământ profesional tehnic

Una dintre legitățile dezvoltării lumii contemporane este schimbarea continuă și permanentă a educației, care prevede democratizarea, diversificarea, accesibilitatea și adaptabilitatea sistemelor de învățământ. Printre prioritățile politicilor educaționale promovate pe plan internațional și susținute în Republica Moldova se numără asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii, în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic.În acest context, educația incluzivă a devenit o prioritate în sistemul educațional și în politicile sociale ale Republicii Moldova stipulată în Codul Educației1 (2014) și în Programul național de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-20202.CEMF „Raisa Pacalo” a participat la seminarul Încadrarea copiilor cu autism în instituțiile de învățământ profesional tehnic, unde au fost prezentate: programul de formare continuă (calificare) pentru meseria Confecționer obiecte de artă din ceramic, programului de formare profesională iniţială pentru ocupaţia Ţesător manual și programului ,,Apicultor” pentru copii din spectru autism.