Infecția COVID-19. Actualizarea curricula la discipline chirurgicale

La ședința catedrei  nr.5 din 11.01.2021 s-a propus spre discuție introducere modificărilor în curricula la unitatea de curs Anestezie şi terapie intensivă cu îngrijirea bolnavului critic specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical și la specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical subiectul  „Complicațiile infecției COVID-19. Particularitățile de acordare a îngrijirilor specializate bolnavilor cu infecția COVID-19 în secțiile de terapie intensivă”.Modificările efectuate se vor fi studiate începând cu anul de studiu 2021-2022, deoarece unitatea de curs Anestezie şi terapie intensivă cu îngrijirea bolnavului critic se studiează în semestrul IX la specialitatea Îngrijirea bolnavilor, calificarea Asistent medical și în  semestrul V, la specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical.