Informație despre cunoașterea nevoilor/intereselor elevilor calificarea AF cu privire la studiul disciplinelor opționale și la liberă alegere, cât și la determinarea traseului individual de dezvoltare profesională și personală