Îngrijiri geriatrice în comun cu cadrele didactice din Carolina de Nord

În scopul formării competențelor profesionale, dezvoltării continuu și implementării în procesul didactic a experiențelor internaționale în incinta Centrului de excelență în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” în perioada 29-31 mai 2017 s-a organizat, în parteneriat cu University of North Carolina at Greensboro training-ul cu genericul „Nursing-ul geriatric”. La instruirea în domeniul acordării îngrijirilor geriatrice au participat cadrele didactice din colegiile medicale din țară, asistente medicale din Institutul de Geriatrie si Gerontologie și secțiile geriatrice ale IMSP SCM nr.4.Pe parcursul a 3 zile au fost prezentate subiectele cu privire la evaluarea holistică a persoanelor geriatrice, nursing-ul specific în geriatrie, sindroamele geriatrice, elaborarea planului de lecţii pentru predarea nursing-ului geriatric.Proba practică s-a desfășurat în incinta CUSIM al USMF „Nicoleae Testemițanu”, unde au fost simulate studiile de caz geriatrice: pneumonia lapacientul geriatric, problemele de igienă orală, nutriţia adultului în vârstă.Necesitatea realizării training-urilor în parteneriat cu experţi internaționali şi naţionali se axează pe racordarea sistemului de formare profesională medicală în domeniul îngrijirilor gerontologice şi geriatrice la necesităţile actuale şi de perspectivă ale sistemului de sănătate din ţară. Abilitățile formate vor contribui eficient la modernizarea procesului de pregătire a specialiştilor medicali cu studii postsecundare nonterțiare, competenţi să presteze servicii de calitate persoanelor de vârsta a treia.