Inițiere în activitatea profesională, calificarea Asistent farmacist

CLUBUL MUNCII
Specialitatea Farmacie,  Calificarea Laborant farmacist
Subiectul:
Inițiere în activitatea profesională
Generic:  „Reuşita este garantată, dacă te călăuzeşte principiul lucrului bine făcut, respectul pentru pacient  şi pentru lege“. /Petre Iacob Calistru/
Responsabil: Elena Eni, șef secție, grad didactic superior
Coordonator:
 Mariana Negrean, director adjunct instruire practică, grad  managerial doi, grad didactic superior
Prezenți: elevii grupelor absolvente, specialitatea Farmacie, echipa managerială și cadre didactice CEMF  „Raisa Pacalo”
Invitați: Oxana Ganea, manager Resurse umane, Farmacia Familia, Aurel Corniciuc,  președinte AF mun. Chișinău, farmacist diriginte farmacia RecetaFarm, Elizaveta Tentiuc, secție farmacovigilență AMDMRM, reprezentanți ai rețelelor de farmacii: Felicia, Hippocrates, PeonFarm.
Obiectiv de referință: consiliere în vederea distribuirii eficiente în câmpul muncii, stabilirea raporturilor de muncă, baza legislativă  și protecția socială la debut de carieră profesională.
Conținuturi tematice:
• Stabilirea raporturilor de muncă, baza legislativă, organizarea dosarului de
angajare în activitatea  profesională, protecția socială la debut de carieră;
• Estimarea regulilor de bună practică de farmacie și de distribuție (GPP, GDP)
•  Importanța sistemului de farmacovigilență
• Prezentarea ofertelor de angajare în câmpul muncii.