Inițiere în profesie

Prin formarea profesională a cadrelor medicale din învățământul postsecundar nonterțiar se dorește fortificarea calității formării competențelor profesionale în concordanță cu tendințele pieții de muncă și a cererii angajatorilor.

Pentru elevii anului I calificarea Asistent medical igienist epidemiolog, care încă nu dețin la moment competențe specifice în meseria pe care o doresc să o învețe, la data de 20 octombrie 2017 a fost organizată o excursie – Inițiere în profesie la Centrul Național de sănătate Publică.

Elevii au vizat atât laboratoarele în care pe viitor pot fi angajați în calitate de specialiști, cât și Muzeului instituției. Le urăm succes elevilor pentru a deveni specialiști profesioniști și calificați.