Înmânarea certificatelor de competențe pentru 5 îngrijitoare la domiciliu, care cu succes au parcurs programul de formare a adulților „Îngrijitor/ îngrijitoare la domiciliu”.

Înmânarea certificatelor de competențe pentru 5 îngrijitoare la domiciliu, care cu succes au parcurs programul de formare a adulților „Îngrijitor/ îngrijitoare la domiciliu”.
Evenimentul a fost susținut de doamna Marcelina Baleca, MEC RM, care a monitorizat procesul de formare a specialiștilor la această meserie: de la formarea Centrului de validare a competențelor profesionale dobândite în condiții nonformale și informale și până la certificarea specialiștilor. Aducem sincere mulțumiri: MEC RM, ANACEC, ANOFM, A.O. „HOMECARE”, IMSP IO, cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice, care la diferite etape au contribuit la asigurarea calității procesului de instruire a specialiștilor pentru sistemul sănătății!