Înmînarea diplomerilor

Aici! Se seamănă Lumină!

Tradiţional, abordarea profesională în domeniul medicinii şi farmaciei este precedată de susţinerea jurămîntului, care semnifică  baza morală şi dovada valorii etice a medicinii şi farmaciei.

Aici! Se seamănă Lumină!
Diplome de Excelenţă! Bine Meritate!