Instruirea asistenților medicali prin sistemul învățământului dual

Calitatea procesului de formare prin practică a asistenților medicali instruiți prin sistemul de învățământ dual depinde de variatatea și dotarea bazei tehnico-materială, profesionalismul cadrelor didactice și eficiența parteneriatelor dezvoltate.

Astăzi Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” propune elevilor care își fac studiile prin sistemul de învățământ dual serviciile Centrului Edicațional de Simulare în Instruiea Medicală, care asigură formarea și dezvoltarea competențelor profesionale în condiții  apropiate de cele reale.

Cendrul Educațional de Simulare în Instruiea Medicală dispune de săli de simulare, care permit antrenarea manoperilor practice specifice nursingului terapeutic, chirurgical, pediatric, obsterical, ginecologic etc., specifice programului de formare profesională Asistent medica.

Centrul de excelență dezvoltă relații de parteneriat cu mai mult de 65 de instituții medico-sanitare publice și private, care prin varietatea sa de servicii medicale oferite asigură posibilitatea de formare și dezvoltare a competențelor profesionale în conformitate cu programul de formare profesională.

În instruirea asistenților medicali care își realizează studiile prin învățământul dual un rol primordial în are UIMSP, care prin intermediul Spitalului Internațional MEDPARK, Centrului de reabilitare medicală „Neokinetica” și Clinicii de medicină estetică „Sancos” asigură formarea profesională a viirorilor asistenți medicali în raport de 50 la sută.