Instruirea în condiții apropiate de realitatea epidemiologică