Intrunire metodică republicană a cadrelor didactice de la disciplinele chirurgucale

În cadrul Zilelor Catedrei la Disciplinele chirurgicale, la data de 12.02.2019 s-a desfăşurat Întrunirea metodică republicană a cadrelor didactice discipline chirurgicale din colegiile de medicină din ţară cu genericul: „Întrunirii metodice a fost „Formarea competenţelor profesionale la disciplinele chirurgicale prin aplicarea metodelor de simulare în cadrul CESIM”.Au fost prezentate comunicări:
1. Viziuni de realizare a evaluării finale a programelor de formare    profesională. (Cobîleanschi Svetlana, director adjunct pentru activitatea educaţională, didactică şi metodică,   CEMF „Raisa Pacalo”).
2. „Algoritmizarea – componentă metodică în formarea competenţelor profesionale în cadrul disciplinelor  chirurgicale în cadrul CESIM”.(Filimon Olimpia, profesor discipine chirurgicale, grad   didactic întâi, CEMF „Raisa Pacalo”).
3. „Demonstraţia – strategie didactică  indispensabilă  în formarea competenţelor profesionale la viitorii  specialişti medicali”.  (Bedicov Elena, profesor discipline chirurgicale, grad  didactic superior, CEMF „Raisa Pacalo”).
4. „Aplicarea simulării în formarea abilităţilor specifice în  cadrul lecţiilor practice”.. (Puga VIlena, profesor discipline chirurgicale, grad didactic întâi CEMF „Raisa Pacalo”).
În cadrul întrunirii metodice au fost realizate două lecţii publice:
1. Unitatea de curs Urgenţe medicale,  subiectul: Asfixia mecanică
Grupa 208, sg. I , anul II,  calificarea asistent farmacist
                      Dimineaţă Victoria, profesor discipline chirurgicale
2. Unitatea de curs Bazele reanimatologiei cu suport vital bazal
Subiectul: Insuficienţa respiratorie acută Grupa 46, sg. II, anul IV, calificarea asistent medical
                   Ojog Viorica, profesor discipline chirurgicale, grad didactic II

În cadrul intrunirii sa realizat training-ul cu gwnwrisul „Simularea didactică în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale la disciplinele  chirurgicale” 

Negrean Mariana, director adjunct pentru instruirea  practică,  CEMF „Raisa Pacalo”