Întrunire Metodico Republicană а саdrеlоr didactice de la disciplinele fundamentale din colegiile de medicină„Interdisciplinaritatea – element definitoriu în progresul cunoașterii.

La 06 aprilie 2023 Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” a organizat și desfășurat Întrunirea metodică republicană a cadrelor didactice de la disciplinele fundamentale, igienice și nursing din colegiile de medicină cu genericul: ,,Interdisciplinaritatea – element definitoriu în progresul cunoașterii.” Lucrările întrunirii au debutat cu desfășurarea training-ului: ,,Abordarea intra – inter -transdisciplinară a conținuturilor educaționale” moderat de formatoarea Svetlana Nastas, dr., lector universitar, Departamentul Educația Adulților și Dezvoltare personală, CFCL, UPSC. A fost prezentat comunicarea la subiectul ,,Metoda proiectului în dezvoltarea competențelor inter- și transdisciplinare la disciplinele fundamentale” de către Carpov Stela, șefă catedră Discipline fundamentale, profesoară la disciplina Anatomia și fiziologia omului, grad didactic întâi. Ulterior, au fost realizate 3 secvențe din lecția practică, care au demonstrat Aplicarea principiilor interdisciplinarității la disciplinele de specialitate. Cadrele didactice din cadrul catedrelor: Nursing, Discipline fundamentale (S. Carpov, T. Petica, M. Popa) și Discipline paraclinice, igienice și
epidemiologie, au format echipe împreună cu elevii anului II, calificarea Asistent medical, programul de formare Îngrijirea bolnavilor, care au demonstrat abilități de lucru eficient în echipă prin abordarea învățării integrate din prizma interdisciplinarității. La finalul activității dna D. Cucta profesoară la disciplină Farmacologia generală, grad didactic întâi a prezentat un scurt rezumat al suportului de curs la Farmacologia generală.