Întrunirea Metodică Republicană a cadrelor didactice de la disciplina obstetrică și ginecologie din colegiile de medicină

La data de 27.01.2021 în incinta  Centrului de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” a avut loc Întrunirea Metodică Republicană a cadrelor didactice de la disciplina obstetrică și ginecologie din colegiile de medicină cu genericul: Asigurarea calităţii în procesul de formare a competențelor specifice la disciplina Obstetrică și ginecologie cu nursing specific în perspectiva noilor planuri de învăţământ.Întrunirea a fost organizată on-line pe platforma google.meet. La întrunire au participat cadrele didactice de la disciplina Obstetrică și ginecologie cu nursing specific din colegiile de medicină din Moldova.Întrunirea metodică s-a desfășurat după următorul program:
1. Cuvânt de salut au avut Directorul Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” – d-na Ala Manolache și  șef Cabinet Metodic Republican, MS RM – d-na Diana Savca, în care au accentuat rolul Întrunirilor Metodice Republicane în desfășurarea calitativă a demersului educațional în Colegiile de medicină.
2. Tatiana Sulima, sef catedră Obstetrică și ginecologie a prezentat programul desfășurării ÎMR.
3. Marina Cărăușu, șef secției, profesor de Obstetrcă și ginecologie cu nursing specific, grad didactic unu a prezentat comunicarea: Asigurarea calităţii în procesul de formare a competenţelor profesionale specifice la disciplina Obstetrică și ginecologie cu nursing specific din perspectiva noilor planuri de învăţământ.
4. Svetlana Cheptanari – metodist coordonator  pentru activitatea  cu colegiile arondate a prezentat Analiza  rezultatelor sondajului de opinie a cadrelor didactice şi manageriale din colegiile de medicină arondate privind relevanţa şi funcţionalitatea Planurilor de învăţământ aprobate în anul 2016 din perspectiva noilor planuri de învăţământ.
5. Svetlana Cobîleanschi, director adjunct pentru activitate educaţională, didactică a prezentat comunicarea Organizarea evaluării sumative în învățământ profesional tehnic.
6. Mariana Negrean, director adjunct pentru instruirea practică, grad managerial superior, grad didactic superior a prezentat comunicarea:  Cazul clinic – metodă eficientă de formare, dezvoltare și evaluare  a abilităților specifice disciplinei Obstetrică și ginecologie cu nursing specific.
7. Ludmila Chitic, profesor catedră Obstetrică și ginecologie, grad didactic superior a prezentat Gidul de instruire prin simulare Abilități practice și proceduri de bază în obstetrică și ginecologie.
8. Godovanciuc Lilia, profesor, disciplina Obstetrică și   ginecologie cu nursing specific, grad didactic superior,  Colegiu de medicină Ungheni a prezentat comunicarea:  Dezvoltarea competenței de comunicare ca mijloc de consiliere în cadrul disciplinei Obstetrică și ginecologie cu nursing specific.
9. Tatiana Sulima, șef catedra Obstetrică și ginecologie a prezentat comunicarea: Formarea abilităților specifice de realizare a screeningul-ui cervical la viitorii asistenți medicali în conformitate cu prevederile Standartului de organizare și funcționare a serviciului de screening cervical în Republica Moldova.
10. Doina Boțan, metodist, profesor la disciplina limba franceză, grad didactic unu, CEMF „Raisa Pacalo” și Postolache Olga, profesor discipina Obstetrică și ginecologie cu nursing specific, CEMF „Raisa Pacalo” au realizat un WEBINAR cu genericul: Valorificarea aplicațiilor WEB în procesul de evaluare în cadrul lecțiilor de Obstetrică și ginecologie cu nursing specific.
Întrunirele metudice au un impact pozitiv în consolidarea activităților cu caracter informațional, în cadrul cărora cadrele didactice la disciplina Obstetrică și ginecologie cu nursing specific din Colegiile de medicină din țară au posibilitate a discuta aspectele și noutățile cu referire la metodologia de predare, prevederile și reglamentările noi în domeniu, direcțiile preoritare în activitatea sistemului instructive-medical din perspectiva noilor planuri de studii.