Întrunirea Metodică Republicană a cadrelor didactice de la disciplinele chirurgicale

În temeiul Planului strategic de dezvoltare al CEMF „Raisa Pacalo”, Direcția strategică VIII, Asigurarea asistenței metodologice și metodice a colegiilor de medicină arondate și în scopul perfecționării calității serviciilor educaționale în domeniul învățământului medical postsecundar și postsecundar nonterțiar prin dezvoltarea, promovarea și implementarea metodologiilor didactice. moderne, precum și întru perfecționarea nivelului profesional al cadrelor didactice din domeniu, la data de 28 ianiarie 2022 a avut loc Întrunirea metodică republicană a cadrelor didactice ale disciplinei chirurgicale din colegiile de medicină.Activitatea a fost organizată de CEMF „Raisa Pacalo” în parteneriat cu Colegiul de medicină din Orhei și a avut ca generic: Modalități de realizare a procesului educațional la disciplina chirurgicală în contextul învățământului mixt.