Întrunirea Metodică Republicană a cadrelor didactice de la disciplinele fundamentale, igienice și nursing din colegiile de medicină cu genericul: ,,Interdisciplinaritatea – element definitoriu în progresul cunoașterii”.

În 06 aprilie 2023, s-a organizat și desfășurat Întrunirea Metodică Republicană a cadrelor didactice de la disciplinele fundamentale, igienice și nursing din colegiile de medicină cu genericul: „Interdisciplinaritatea – element definitoriu în progresul cunoașterii”.
Lucrările întrunirii au debutat cu desfășurarea training-ului: „Abordarea intra – inter – transdisciplinară a conținuturilor educaționale”, moderat de formatoarea Svetlana Nastas, dr., lector universitar, Departamentul Educația Adulților și Dezvoltare personală, CFCL, UPSC.
În cadrul primei sesiuni a întrunirii au fost prezentate comunicări tematice:
,,Schimbarea paradigmei în formarea competențelor profesionale specifice la disciplina Nursing general prin prisma interdisciplinarității”. – Palamari Larisa, șefa catedrei Nursing, profesoară la unitatea de curs Nursing general, grad didactic doi;
,,Metoda proiectului în dezvoltarea competențelor inter și transdisciplinare la disciplinele fundamentale”. – Carpov Stela, șefa catedrei Discipline fundamentale, profesoară la disciplina Anatomia și fiziologia omului, grad didactic unu; 
,,Principii și criterii de pregătire a echipei multidisciplinare prin prisma interdisciplinarității”. – Guțu Natalia, șefa catedrei Discipline paraclinice, igienice și epidemiologie, profesoară la discipline microbiologice, grad didactic superior. În cadrul sesiunii a doua a Întrunirii Metodice Republicane au fost realizate 3 lecții practice, în cadrul cărora s-au îmbinat sarcini practice de la disciplinele Anatomia și fiziologia omului, Bacteriologie, virusologie, parazitologie medicală și Nursing general. Lecțiile practice au conturat aplicarea principiilor interdisciplinarității la disciplinele de specialitate.