Întrunirea Metodică Republicană a cadrelor didactice de la disciplinele fundamentale

La data de 25.02.2021 s-a organizat Întrunirea Metodică Republicană a cadrelor didactice de la disciplinele fundamentale, cu genericul: Evaluarea competențelor specifice la disciplinele fundamentale în cadrul învățământului la distanță.În partea I-a a Întrunirii au fost prezentate și discutate subiecte ce țin metodele și instrumentele inovatoare de evaluare a competențelor profesionale în cadrul disciplinilor fundamentale. A fost prezentat portofoliul electronic ca instrument de evaluare a competențelor profesionale.În partea a II-a a Întrunirii, Sv. Cheptanari, metodist pentru activitatea cu colegiile arondate metodic a prezentat rezultatele sondajului de opinie cu privire la relevanța și funcționalitatea Planurilor de învățământ 2016. Au fost discutate și prezentate propunerile de îmbunătățire a planurilor tematice la unitățile de curs din cadrul disciplinelor fundamentale.
În partea a III-a a Întrunirii Metodice a fost organizat un webinar cu valorificarea platformelor educaționale digitale în procesul de evaluare în cadrul disciplinelor fundamentale.