Întrunirea metodică republicană a directorilor adjuncți pentru instruirea practică, 2019

La 27 septembrie 2019 în incinta Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo” a fost realizată Întrunirea metodică republicană a directorilor adjuncți pentru instruirea practică cu genericul „Asigurarea calităţii managementului instruirii practice prin prisma actelor și documentelor normative”.Evenimentul a fost organizat în cadrul realizării Planului strategic de dezvoltare a CEMF „Raisa Pacalo”, Direcţiei strategice VIII, Asigurarea asistenței metodologice și metodice a colegiilor de medicină arondate, obiectivului specific 8.2 Organizarea asistenței metodice a procesului educațional în colegiile de medicină arondate și în scopul planificării și realizării conferințelor științifico-metodice a cadrelor didactice și manageriale vizând promovarea actualităților în domeniul medical și educațional.