Întrunirea metodică republicană a directorilor și directorilor adjuncți pentru activitate didactică, 2019

La data de 24 octombrie 2019, în incinta Centrului de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo” s-a desfășurat întrunirea metodică republicană cu genericul Evaluarea externă a programelor de formare profesională – garant al promovării calității procesului educational, la care au participat directorii, directorii adjuncți și șefii secțiilor pentru asigurarea calității din colegiile de medicină arondate din țară.În cadrul întrunirii s-a discutat despre mecanismele operaționale și instrumentale ale evaluării externe a calității programelor de formare profesională.