Întrunirea Metodică Republicană cu genericul: Formarea competențelor profesionale la disciplinele pediatrice în colegiile de medicină prin prisma planurilor de învățământ actualizate

CEMF „Raisa Pacalo” a organizat Întrunirea Metodică Republicană cu genericul: Formarea competențelor profesionale la disciplinele pediatrice în colegiile de medicină prin prisma planurilor de învățământ actualizate.La eveniment au participat: Rusnac-Frăsîneanu Magdalena, consultant principal, Direcția învățământului profesional tehnic a MEC al RM; Savca Diana, șefă Cabinetul Instructiv-Metodic Republican al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova; Revenco Nineli, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șefă Departament de pediatrie, USMF „N.Testemiteanu”; Lîsenco Sergiu, expert, Proiectul COOP-NET „Rețelele de cooperare ale Centrelor de excelență din Republica Moldova”; Radețchi Nadejda, coordonatoare, Proiectul COOP-NET „Rețelele de cooperare ale Centrelor de excelență din Republica Moldova”; conducători și cadre didactice din Colegiul de Medicină Cahul, Colegiul de Medicină Orhei, Colegiul de Medicină Ungheni, Colegiulâi de Medicină Bălți, cadre manageriale și didactice, inclusiv din cadrul catedrei Discipline pediatrice, ai CEMF „Raisa Pacalo”.Evenimentul a pus în valoare actualitățile didactico-metodice și științifico-practice din domeniul acordării serviciilor de îngrijiri pediatrice, prin prisma vizitelor de monitorizare la domiciliu a copilului sănătos de vârstă mică.Înalt apreciem susținerea și implicarea MEC al RM, MS al RM, USMF „N.Testemițanu” și a partenerilor din domeniul practic în inițiativele, care, pe parcursul anilor, au fost înaintate și implementate de Centrul de excelență.
Deosebit menționăm aportul MEC al RM și a proiectului COOP-NET „Rețelele de cooperare ale Centrelor de excelență din Republica Moldova”, care au adus o plus valoare în dezvoltarea potențialului managerial și didactico-metodic al a cadrelor didactice și manageriale din instituția noastră.