„Ion Druţă la 90 de ani”

 Şedinţa tematică cu elevii secţiei de învăţământ nr.2 din 15.11.2018 cu genericul „Ion Druţă la 90 de ani” a fost realizată de elevii grupei 22, calificarea asistent medical, specialitatea Îngrijirea bolnavilor, diriginte Guja Veronica.

 În cadrul activităţii prezentate elevii au înscenat un fragment din opera ,,Ultima lună de toamnă”, în care autorul Ion Druță, omul cu cele mai multe doruri, promovează valorile ce cristalizează frumusețea, originalitatea și existența unui popor. Astfel, pentru personajul druțian este esențial substratul sufletesc, interioritatea cea mai ascunsă. Omul conceput de scriitor e o ființă profundă, capabilă să comunice cu lumea la un nivel mai complex promovând valori ca: familia, munca, dragostea și cele mai nobile calități: demnitatea, bunătatea, mila, curajul, credința.

 Un accent deosebit a fost pus pe cele mai frumoase valori învățate în cadrul familiei, părinții reprezentând modele umane demne de urmat. O altă valoare este munca, cea care modelează adevăratul om. Pentru eroii druțieni, munca înglobează cea mai frumoasă activitate și formă de existență.

Elevele Bărcă Anastasia și Ostahii Nicoleta au încântat pe cei prezenţi printr-o piesă muzicală ce promovează dragostea de neam şi ţară.
Pentru a fi mai convingători, elevii Șutchevici Vitalia, Arman Mădălina și Chian Irina au pregătit şi un interviu despre activitatea lui Ion Druță.