Istoria este ghidul nostru, iar fără cunoștințe de istorie suntem pierduți.

,,Istoria este ghidul nostru, iar fără cunoștințe de istorie suntem pierduți.“
                                                                                                                              Louis Frarrakhan

La 28 ianuarie 2022, elevii căminului nr.3 au organizație activitate dedicată săptămânii comemorării victimelor Holocaustului ,,Toleranță și La 27 ianuarie este marcată Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului. Republica Moldova a semnat Declarația de recunoaștere a Holocaustului la 22 iulie 2016. Documentul condamnă persecuția și exterminarea evreilor de către naziști și a colaboratorilor lor, în perioada 1937-1944, pe teritoriul Republicii Moldova. Scopul activității a fost de a promova cultura memoriei și a evitării altor tragedii mondiale.multiculturalietate. Holocaustul – un genocid contemporan” împreună cu pedagogul social Veronica Guja, șef secție Educație Ana Cojuhari, șef catedră disciplina socioumane Tatiana Dumitraș, elevii secției nr.2 a anului întâi. Au fost prezentate comunicări și fimulețe motivaționale cu un conținut bine structurat, cu recomandări de carte și de filme, cu descrierea celor mai mari lagăre de concentrare naziste din istorie.