„CARIERA TA A ÎNCEPUT AICI”

Avatar Osoianu Irina
Osoianu Irina
Gr.Absolventă 2002, calificare Asistent medical,
specialitatea Îngrijirea bolnavilor

Irina Osoianu, asistent medical principal IMSP CRDM, categorie de calificare superioară, membrul al Comisiei de atestare a felcerilor și asistenților medicali din instituțiile medico-sanitare republicane, departamentale și private amplasate în municipiul Chișinău, expert nursing al Centrului de Evaluare și Acreditare în Sănătate.Mă consider o norocoasă că am absolvit Colegiul Republican de Medicină și Farmacie. Pășind pentru prima dată pragul acestei instituții, Bunul Dumnezeu mi-a trimis o binecuvântare, alegând-o ca dirigintă pe doamna Ala Manolache. Pe acest minunat OM, frumos la chip și la suflet, plin de energie pozitivă, l-am îndrăgit chiar din ziua când am făcut cunoștință! Prezența dumneaei în fața noastră ne inspira mereu încredere, iar dragostea Măriei Sale față de noi, pe atunci copii, a reușit să domoale dorul de casă, de mamă. Cuvântul rostit de acest OM minunat, îți răsuna mereu în gânduri, fiecare vorbă spusă de draga noastră dirigintă, era la momentul și timpul potrivit. Proverbele doamnei Ala Manolache au fost povețe ce m-au ghidat ulterior în carieră și în viață. Dumneaei mereu ne vorbea că, anume profesia de asistent medical este cea mai nobilă profesie și că nu poți profesa dacă nu ai calitățile tipice unui OM! A știut cum să ne insufle dragostea față de cei bolnavi, să ne învețe Etica și deontologia medicală; răbdarea de care a dat dovadă cu fiecare dintre noi ne-a fost exemplu! Pe atunci, nici pe-o clipă nu mi-am putut imagina că viața îmi va rezerva o surpriză, cea de a avea o frumoasă colaborare cu instituția ce-mi fusese cândva a doua casă, reprezentată de această minunată și extraordinară doamnă, directorul Ala Manolache, cea care, pe timpurile studenției, mi-a înlocuit mama. În instituția unde activez deja de 15 ani am fost delegată de a reprezenta colectivul de asistenți medicali din IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală. Colaborând, mi-am întărit convingerea că această distinsă doamnă, este un exemplu de OM și de Manager iscusit.
O mare importanță pentru dezvoltarea mea profesională continuă îl reprezintă și cursul de formare în psiho-pedagogie, care a avut loc în incinta Centrului de excelență de medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, din data de 15.11 – 12.12.2017, formată din cinci tematici, unde am savurat cu mare drag și nesaț informația oferită de doamna director, doamna director adjunct pentru activitatea educațională, didactică și metodică Svetlana Cobîleanschi, doamna director adjunct pentru instruirea practică Mariana Negrean, șef secție pentru asigurarea calității Nadejda Horneț, doamna metodist-coordonator al activității colegiilor arondate Svetlana Cheptanari și doamna președinte al Asociației Nursing din Republica Moldova Elena Stempovscaia, unde, în câteva zile, m-am simțit din nou studentă în aulele cunoscute din anii mei de studenție.
Prin prisma acestui mesaj, le mulțumesc mult întregului colectiv al Centrului de excelență pentru munca ce o depun ani la rând, necontenit, pentru modernizarea competențelor cadrelor didactice de calitate înaltă, bazate pe valori democratice, corectitudine, responsabilitate, pasiune, dăruire, talent, pentru oferirea serviciilor educaționale de cea mai înaltă calitate. În această instituție de învățământ, într-adevăr, sunt pregătiți specialiști medicali competenți, culți și dornici să activeze cu dăruire și abnegație în instituțiile medicale unde sunt angajați.
Și, nu în ultimul rănd, le mulțumesc din suflet profesorilor mei scumpi și dragi, care au contribuit la dezvoltarea mea profesională, precum doamnele: Ala Manolache, Mariana Negrean, Rodica Emilian, Rodica Friptu, Elena Cucieru; domnii Tudor Balițchi, Miron ș.a., cărora le sunt profund recunoscătoare.
Doresc să aveți parte de sănătate, puteri, succes, noi realizări, discipoli cu verticalitate și multe, multe clipe frumoase, și fericite alături de oamenii dragi sufletelor dumneavoastră.
Cu admirație și deosebit respect,
absolventa promoției 2002,
astăzi colegă,
Irina Osoianu