Cariera ta a început aici

Avatar Panas Silvia
Panas Silvia
Gr.Absolventă 2015, calificare Asistent medical,
specialitatea Îngrijirea bolnavilor

La momentul actual activiez în caliatate de asistent medical șef al IMSP Institutul
Oncologic. Este unica instituție curativ-profilactică și științifică în organizarea depistării
tratamentului maladiilor oncologice și hemapatiilor maligne în Republica Moldova. Pe parcursul
stagiul de practică realizat în cadrul Institutul Oncologic în perioada când eram studentă la
CEMF ,,Raisa Pacalo”, mi-am creat o viziune că asistentul medical este un gardian al vieții și
sănătății pacientului și trebuie să manifeste o prezență calmă și încurajatoare, manifestând un
comportament empatic cu respect și toleranţă. În mare parte traseul meu în medicină se valorifică
datorită profesorilor, managerilor, mentorilor, asistenților medicali care, având înalte abilități
profesionale, m-au ghidat în activitate.Susțin cu certitudine că în cadrul Centrul de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo” mi-am descoperit pasiunea de a deveni asistent medical. După absolvirea studiilor la specialitatea Medicină generală, calificarea Asistent medical am fost angajată în calitate de asistentă medicală în cadrul IMSP Institutul Oncologic, secția oncologie medicală nr.III.
Concomitent am început formarea profesională la Universitatea pedagogică de Stat
,,Ion Creanga”, facultatea Psihologie și psihopedagogie specială, specialitatea psihologie.
Abilitățile obținute pe parcursul studiilor mi-au permis ca să activez în continuare, în calitate de
profesoară la disciplina Bazele științei nursing în cadrul CEMF „Raisa Pacalo”, confimându-mi
pe parcus gradul didactic II. În activitatea mea pedagogică am avut ca exemplu dedicația
profesională de care a dat dovadă toți dascălii în frunte cu managerul instituției A. Manolache.
Apreciez în mod special implicarea activă a tuturor profesorilor în procesul de instruire de care
am beneficiat și care au demonstrat respect și afecțiune.Pe parcurs am continuat formarea mea profesională prin studii la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, la programul de studii Educația pentru carieră universitară,obținând master în științe ale Educație. În anul 2022 am fost admisă la studii de Doctorat, la specialitatea Teoria generală a educației, în cadrul aceleiași instituții.
Astfel am acumulat o experiență bogată, deprinderi, cunoștințe, care m-au făcut să
conștientizez cât de valoroasă este viața unui om. Cu multă caldură în suflet îmi exprim
gratitudinea pentru faptul că pe parcursul anilor de studii și activitate mentorii au contribuit la
formarea şi dezvoltarea mea ca specialist de valoare deoarece schimbarea fiinţei umane prin
educaţie are loc pe parcursul întregii vieţi.Consider că succesul meu profesional în domeniul medicinii se datorează Alma mater-Centrul de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo”, unei echipei manageriale care până în prezent dă dovadă de bune abilități organizatorice, spirit de echipă și responsabilitate în formarea viitorilor asistenți medicali de voicație.Meseria de asistent medical poate avea o semnificație aparte pentru fiecare dintre cei care o aleg, însă pregătirea profesională este cea care îi ajută să-și urmeze visul în acest domeniu.