„CARIERA TA A ÎNCEPUT AICI”

Avatar Grecu Aliona
Grecu Aliona
Gr.Absolventă 1984, calificare Asistent medical,
specialitatea Medicină generală

Grecu Aliona, vicedirector nursing IMSP Institutul Oncologic, grad superior de calificare, profesor prin cumul la catedra Nursing, grad didactic doi,  secretar al Comisiei Republicane de atestare a asistenților medicali din instituțiile republicane, private și departamentale,  membru al Comisiei de specialitate Nursing al MSMPS RM, președinte al comisiei de evaluare finală al stagiului practic din CEMF ,,Raisa Pacalo”, formator internațional în îngrijiri pediatrice în oncologie din cadrul Alianței Euroasiatice.Cariera mea profesională a început în anul 1982 ca studentă la Școala bază de Medicină din Chișinău, asistentă medicală, profil general. Cu multă căldură în suflet îmi amintesc cum, pe parcursul a trei ani de studii, cadrele didactice au contribuit la formarea şi dezvoltarea mea în calitate de specialist în domeniu. Prin prisma experienței mele profesionale, apreciez nespus de mult programul de studii bine gândit și structurat, dar și demonstrarea profesionalismului folosirii metodelor de predare a materialului didactic la un nivel accesibil elevilor.Atât profesorii bine pregătiți, programele bine organizate, cât și șansa de a învăța de la profesori cu o experiență vastă în domeniu – a fost un succes pentru acest ciclu de pregătire. Pe lângă cursurile și practicile moderne propriu-zise, am avut marea ocazie de a participa la diverse conferințe. Colectivul, din care am făcut parte trei ani, a fost unul motivant și mereu într-o strânsă competiție. Totul s-a desfășurat într-un mediu plăcut, în care m-am putut dezvolta ca specialist și am avut posibilitatea să dobândesc noi cunoștințe la fiecare pas.Odată cu devenirea în calitate de cadru didactic prin cumul al Centrului de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo”, am posibilitatea să mă dezvolt profesional, dar și să particip la formarea specialiștilor pentru domeniul ocrotirii sănătății. CEMF ,,Raisa Pacalo” nu doar formează specialisti calificați, dar și contribuie la dezvoltarea personalului didactic venit în sistemul profesoral mediu din domeniul practic.În cadrul Școlii mentoratului profesional am avut fericita ocazie să-mi dezvolt compentețe psihopedagogice pe care le-am aplicat cu succes în procesul de instruire a viitoarelor asistente medicale în calitate de cadru didactic la catedra ,,Nursing”, abordând diferite subiecte ale nursing-ului și ale medicinei moderne: aspecte gender, echitate și drepturi în contextul politicilor societății moderne, evaluarea influenței tehnologiilor informaționale asupra sănătății adolescenților, metodele moderne de diagnostic în medicina modernă, incidența deprinderilor dăunătoare în rândurile tineretului studios, dezvoltarea politicilor de producere a medicamentelor etc.Mai mulți ani la rând, cu o mare responsabilitate, ghidez elevii în cadrul desfășurării stagiilor de practică în instituția noastră, promovând specialitatea de asistent medical și punând în valoare rolul, importanța și necesitatea acestei profesii pentru societate. Instruirea în psihopedagogie mi-a permis să evaluez la justa valoare cunoștințele elevilor în cadrul examenelor de stat în calitate de președinte al comisiei de evaluare.În acest scurt mesaj, îmi exprim gratitudinea față de doamna director a Centrului de excelență în medicină și farmacie ,,Raisa Pacalo”, Ala Manolache, care, pe parcursul anilor de studii, m-a ghidat ca profesoară.Mulțumesc enorm de mult pentru sfaturile inspirate şi discrete, pentru blândeţea cu care m-ați călăuzit în calea devenirii profesionale, pentru libertatea pe care mi-ați acordat-o la prelegeri şi seminare, căci doar ea m-a încurajat să explorez noi tărâmuri şi să mă desăvârşesc ca personalitate, iar cea mai importantă lecţie pe care am învăţat-o a fost aceea că perseverenţa învinge orice obstacol.Aţi fost, sunteți şi veţi fi pentru mine un model de comportament, prestanţă şi erudiţie. Vă preţuiesc nespus de mult, pentru că aţi ştiut să mă îndrumaţi cu exigenţă, dar şi să mă povăţuiţi cu dragoste.Mă închin cu plecăciune pentru felul în care m-ați motivat, pentru că aţi crezut în mine şi mi-ați dat de atâtea ori şansa de a mă afirma.Îmi va rămâne pentru totdeauna întipărit în memorie întreg colectivul de profesori, care a activat și continuă după mottoul ,,Lumină am luat și lumină voi da celor ce vor lumina”.