Jocul este cel mai elevat tip de cercetare!

În data de 20.10.2021 pentru profesorii CEMF „Raisa Pacalo” a fost organizat training-ui cu genericul: Formarea și dezvoltarea competențelor comunicative la elevi prin valorificarea jocurilor didactice. Scopul acestui training a fost prezentarea unor platforme ce facilitează dezvoltarea competenței comunicative, dar și recunoașterea strategiilor de motivare a elevilor prin utilizarea diverselor jocuri didactice în cadrul procesului de învățare-predare. Prin urmare, au fost prezentate și exersate patru platforme educaționale – Padlet, Slido, Wordwall și Kahoot. Astfel, s-a evidențiat faptul că folosirea jocului didactic în cadrul lecțiilor are o valoare deosebit de importantă în dezvoltarea capacității și formarea personalității eelvilor în activitățile instructiv-educative.