Lansare de Conferință!

Distinși Colegi și Distinse Colege!
Avem onoarea de a Vă invita să luați parte la lucrările celei de a
X-a Conferință națională cu participare internațională a cadrelor didactice din învățământul profesional medical, care își va desfășura lucrările la 20-21 noiembrie 2023.