Lecție de simulare la programul formare continuă Diagnostic clinic de laborator

30.01.2023 Lecție de simulare la programul formare continuă Diagnostic clinic de laborator. Doamna Olga Preguza, profesoare, grad didactic doi asigură dezvoltarea competențelor profesionale la asistenți medicali în diagnostic de laborator.