Lecție publică teoretică. Hormonii pancreasului. Medicația diabetului zaharat

În contextul marcării Zilei Mondiale a Diabetului Zaharat, cadrul didactic D. Cucta, profesoară la disciplina Farmacologia generală, a realizat la data de 17.11.2023 în grupa 210, calificarea Asistent medical, specialitatea Medicină lecția publică teoretică la subiectul Hormonii pancreasului. Medicația diabetului zaharat. În cadrul activității didactice elevii au identificat particularitățile morfo-funcționale ale pancreasului, hormonii secretați, dar și maladiile care se pot dezvolta în caz de hipo sau-hiperfuncția pancreasului. S-au clasificat grupele de preparate utilizate în medicația diabetului zaharat, cu descrierea ulterioară a acestora conform algoritmului. La fel, s-au utilizat strategii didactice interactive, care au permis la elevi dezvoltarea gândirii critice și creativității și s-au trasat numeroase conexiuni intra și – transdisciplinare.