Lumina am luat și lumină voi, da celora ce mă vor urma!

Stimați Profesori!!!
Distinși semănători de lumină!!!

Vă adresăm  sincere felicitări cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Profesorului.
Vă urăm sănătate, prosperitate și elevi dornici de a cuceri mari înălțimi.
Vă spunem cuvinte de mulțumire pentru munca imensă pe care o depuneți pentru educarea și instruirea tinerilor generații.
La mulți ani generațiilor de profesori și elevi deveniți profesori, care duceți pe umeri dulcea povară a luminii.

https://drive.google.com/file/d/1lQqCfdbYUT8hq5B4K_LC5aH9V98ayU-e/view?usp=drivesdk

Cu prilejul Zilei Internaționale a Pedagogului, colectivul CEMF „Raisa Pacalo” a fost înalt apreciat de Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.
Cu Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova pentru merite deosebite în dezvoltarea și promovarea învățământului de calitate au fost decorați:
* Ala Manolache, directorul CEMF „Raisa Pacalo”
* Mariana Negrean, director adjunct pentru instruirea practică
* Svetlana Cobîleanschi, director adjucnt pentru activitatea didactică, metodică și științifică
* Nadejda Horneț, șef secție calitate
* Svetlana Cheptanari, metodist
* Ludmila Șchiopu, psiholog
Pentru merite deosebite în asigurarea calității învățământului profesional tehnic cu Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova au fost decorați:
* Crițchi Tatiana, șef secție de învățământ
* Boico Maria, profesor la disciplina Informatică.
Sincere mulțumiri pentru înalta aprecierea a muncii noastre!