Managementul îngrijirilor gravidelor cu anemii în sarcină

Managementul îngrijirilor gravidelor cu anemii în sarcină.În perioada anului de studii 2013-2014 activitatea cercului ştiinţifico-practic studenţesc ,,Ginevita” s-a desfăşurat sub genericul: Managementul îngrijirilor gravidelor cu anemii în sarcină.Obiectivele cercetării  realizate:
• Constatarea şi analiza situaţiei privind incidenţa anemiei în sarcină şi evoluţia sarcinii şi naşterii la gravide cu anemii. 
• Formarea abilităților specifice în analiza şi sinteza Fişelor de staţionar al gravidelor.
Concluzii:
• Incidenţa anemiei în lotul studiat a fost de 61,47%, ceea ce coincide cu datele din literatura de specialitate, incidenţa variînd intre 15 si 75%.
• Se remarcă predominarea anemiei la darcinele multipare faţa de primipare.
• S-a constatat că predomină formele uşoare şi medii ale anemiei, care constituie peste 99% din cazuri.
• Riscul apariţiei anemiilor în sarcină creşte cu cît vîrsta gravidei este mai mare.
• Anemiile afectează evoluţia sarcinii cu complicaţii: hipoxia fătului, naştere prematură, hemoragii în naştere.
• Tratamentul cu preparatele sanguine s-a dovedit a fi rar necesar, de cele mai multe ori terapia medicamentoasă şi suplimentarea dietei sînt suficiente.
• O metodă de prevenire a anemiei este alimentaţia sănătoasă şi administrarea preparatelor de fier în timpul sarcinii cu scop profalactic.
• Realizarea acestei forme de cercetări ridică nivelul formării competenţelor profesionale la elevii calificării Asistent medical în domeniul nursingu-ului ştinţific, prin dezvoltarea abilităţilor de cercetare pentru acordarea serviciilor medicale de calitate gravidelor cu anemii.