Manuale

Manuale şi materiale metodico-didactice elaborate şi utilizate în procesul educaţional

În cadrul realizării colegiului sa organizat și elaborarea manualelor adecvate pentru învățământul vocațional mediu de specialitate.

Etapele de elaborare și aprobare:

  • Discutarea în cadrul Consiliului metodic a modelului unui manual formativ
  • Aprobarea în cadrul Consiliului metodic a modelului unui ghid pentru lectii practice
  • Discutarea cadrului Consiliului metodic a modelului unei colegeri de itemi pentru evaluarea printestare
  • Planificarea elaborarii materialelor metodice -didactice (manuale, ghiduri, compendii, cursuri, etc.)
  • Discutarea si aprobarea lor in cadrul Consiliului metodic cu inaintarea spre multiplicare / publicare / editare
  • Recenzarea materialelor elaborate de savanti din domeniu
  • Editarea manualelor si materialelor metodico-didactice